Beatum Zorg

Verpleging & persoonlijke verzorging

Verpleging & persoonlijke verzorging

Bij Beatum Zorg kunt u terecht voor persoonlijke verzorging en verpleging. Wij beschikken over meertalig personeel waardoor u in uw eigen taal geholpen kunt worden. Onze verpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt en kijkt samen met u welke ondersteuning nodig is. De soort, omvang en planning van uw zorgvraag wordt nadat deze is afgestemd met u vastgelegd in een zorgplan. Hiermee sluit de zorgverlening te allen tijde aan op uw zorgvraag. U bent de architect van de zorgverlening en wij waarborgen de uitvoering hiervan.

Verwijzing en vergoeding

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW). De wijkverpleegkundige inventariseert met u uw zorgvraag, stelt een indicatie en legt deze vast in een zorgplan. Nadien zal er toestemming worden gevraagd aan de zorgverzekeraar voor het verlenen van de zorg. De zorgverzekeraar vergoed in de meeste gevallen de zorgverlening volledig. Wij adviseren u informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar omtrent vergoedingen

Tevens is het mogelijk om de zorg vanuit een PGB- of WLZ- indicatie te financieren. Wanneer de zorg vanuit de WLZ wordt gefinancierd, is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen. Deze is inkomensafhankelijk. Informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Huishoudelijke hulp

Afhankelijk van uw wensen en behoeften vinden wij passende oplossingen.

Het huishouden vormt de basis van een leefomgeving. Daar waar het niet meer lukt uw huishouden zelfstandig te verzorgen, staan wij klaar om u hierin te ondersteunen. Onze huishoudelijke medewerkers zijn ervaren, professioneel en begaan met uw wensen, structuur en cultuur. Samen met u zorgen zij voor een optimaal verzorgd huishouden.

Verwijzing en vergoeding

Vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning wordt huishoudelijke hulp vergoed. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen door zich aan te melden bij het Sociale Wijkteam bij u in de buurt. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een indicatie of heeft u al een geldige indicatie?

Neem dan contact met ons op middels de contactgegevens, we helpen u graag verder!

Voor alle ondersteuningen die worden gefinancierd vanuit de WMO dient er, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage te worden betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Tevens is het mogelijk om de zorg vanuit een PGB- of WLZ- indicatie te financieren. Ook wanneer de zorg vanuit de WLZ wordt gefinancierd, is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl.