Beatum Zorg

Ouderzorg

Nu u ouder bent, is er  waarschijnlijk vaker zorg en ondersteuning nodig. Hulp bij alledaagse dingen. Maar wel op een manier die bij u past, in een omgeving waarin u zich prettig voelt. Beatum GGZ helpt bij behandeling, wonen en vrije tijd. Dat kan thuis, in de wijk of op een van de locaties. Een van onze specialismen is de Geriatrie, ook wel klinische geriatrie, een medisch discipline dat zich richt op ouderen die te maken hebben met een combinatie van aandoeningen.

Het is een algemeen bekend iets, dat ouderen en dan voornamelijk met een migranten achtergrond hun eigen leefstijl gedachten hebben en hierdoor nog meer kwetsbaar zijn en minder snel herstellen van ziekte. De ‘dingen’ worden niet benoemd, verzwegen of verhuld. Beatum Zorg kan, doordat wij samenwerken met andere disciplines de situatie van de betreffende oudere het beste in kaart brengen en kan de oudere rekenen op een volledige verzorging en ondersteuning.

Een oudere met behoefte aan geriatrische zorg heeft vaker een combinatie van verschillende aandoeningen zoals dementie, depressie, mobiliteitsstoornissen, ondervoeding, incontinentie, psychische stoornissen. Beatum GGZ zorgt voor een gedegen onderzoek, ook naar het vangnet van de oudere zodat herstel en een betere levenskwaliteit geborgen wordt.

Meer weten? Neem contact met ons op via 0262060036 of info@beatumzorg.nl