Beatum Zorg

GGZ Specialismen

Onze professionals helpen mensen met psychiatrische uitdagingen op een persoonlijke wijze en in en met de directe omgeving van de cliënt indien dit wenselijke geacht wordt. Zoniet zorgen wij voor een ander vangnet waarbij de regie transparant, zelfsturend en geborgen blijft.