Beatum Zorg

Samenwerkingen

Wij zijn gecertificeerd volgens de kwaliteitsstandaarden ISO 9001:2015. Het kwaliteitsbeleid is op een goede manier vastgelegd en wordt procesmatig beheerst en continue verbetert. Dit stelt ons in staat te voldoen aan de afspraken die wij maken met opdrachtgevers, verwijzers en clienten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze dienstverlening
Wij staan open voor samenwerkingen met gemeenten, wijkteam, ergotherapeuten en psychologen.
Beatum Zorg levert aan Arche Aeon vakkundig personeel voor de Medivac www.aeon-air.eu