Beatum Zorg

Over Beatum

BEATUM – geluk – het geluk, dat is iets waar wij voor staan. De cliënt de beste zorg te bieden vanuit ons vermogen. Dit betekent dat wij continue onszelf zullen verbeteren om het hoogst haalbare geluksgevoel over te dragen aan de cliënt.

Met oog en aandacht voor de behoeften van de cliënt ligt de taak voor een iedereen binnen Beatum Zorg om, ongeacht hun functie, taal of geloof een bijdrage te leveren aan het waarmaken van onze belofte aan de cliënt en klant. Hier ligt een bijzondere opdracht voor degenen die een directe relatie hebben met de cliënt. In hun interactie geven zij een directe invulling aan datgene waar wij voor staan door, in hun gedrag te laten leiden door de kernwaarden van Beatum Zorg: verantwoordelijkheid, competentie, responsief, realistisch, sensitief