Beatum Zorg

Missie & Visie

Missie Beatum Zorg

Beatum Zorg wil de inspiratie en hoop in haar werkzaamheden uitdragen om in de levenskwaliteit en menselijke waardigheid van onze cliënten, hun naasten en hun hulpverleners in de regio ondersteuning te bieden.

Visie Beatum Zorg & GGZ

De cliënt voert regie over zijn/haar leven. De behoeften en de wensen van onze cliënten zijn voor Beatum Zorg leidend en worden afgestemd op de individuele behoeften, met respect en oog en aandacht voor de mens achter de zorgvrager. Wij willen voor met name de oudere zorgbehoeftige ondersteunen middels service gerichte zorg en diensten, waar mogelijk in de eigen taal.

Beatum GGZ wil de expertise poli voor ouderen met een migratieachtergrond met een complexere problematiek in de regio Arnhem zijn. De geworven zorgprofessionals van Beatum GGZ zijn vakkundig, ondernemend en resultaatgericht en hebben de drive om uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt, hun kwaliteit van het leven verbeteren.