Beatum Zorg

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

De begeleiders van Beatum Zorg zullen eerst luisteren naar uw persoonlijke verhaal en hier aandacht aan besteden.

Hierna zullen zij samen met u de kern van uw ondersteuningsvraag vaststellen. Om te kunnen voorzien in uw ondersteuningsvraag stellen we samen met u de juiste doelen op, waarbinnen het vergroten van uw zelfredzaamheid centraal staat. Het diverse team van Beatum Zorg maakt het voor iedere zorgvrager laagdrempelig mogelijk zich optimaal te uiten en zijn/haar wensen, behoeften en doelen kenbaar te maken.

Verwijzing en vergoeding

Vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning wordt begeleiding vergoed. Om in aanmerking te komen voor begeleiding heeft u een indicatie nodig. Die kunt u aanvragen door zich aan te melden bij het Sociale Wijkteam bij u in de buurt.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een indicatie of heeft u al een geldige indicatie? Neem dan contact met ons op middels de contactgegevens, we helpen u graag verder!

Voor alle ondersteuningen die worden gefinancierd vanuit de WMO dient er, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage te worden betaald. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Tevens is het mogelijk om de zorg vanuit een PGB- of WLZ- indicatie te financieren. Ook wanneer de zorg vanuit de WLZ wordt gefinancierd, is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl.