Beatum Zorg

Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige en chronische aandoening die zich voornamelijk kenmerkt door langdurige of terugkerende psychoses. In psychose verliest de persoon het normale contact met de werkelijkheid. Vaak is een veranderlijk verloop waarneembaar, tussen periodes van psychoses door kan iemand zo goed als symptoom vrij zijn.
Onder de migranten gemeenschap is schizofrenie een groot taboe. Beatum GGZ wil dit doorbreken en bespreekbaar maken voor de omgeving en de migranten gemeenschap.
Aanleg speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van schizofrenie. Bij mensen met schizofrenie zjn afwijkingen in de hersenen gevonden die ervoor zorgen dat informatie van buitenaf niet optimaal verwerkt kan worden.
Een persoon met deze aanleg kan getriggered worden door plotselinge heftige stressoren , herinneringen en/of moeilijkheden tijdens het opgroeien, bij het aangaan van een relatie, gebruik van drugs en zelfs op de werkvloer kan er een trigger ontstaan die de aanzet wordt naar de ontwikkeling van schizofrenie.
De behandeling bij Beatum GGZ is langdurig en berust op de vertrouwensrelatie tussen de persoon met schizofrenie  en zijn vangnet van hulpverleners en eventueel betrokkenen uit zijn omgeving. Onze behandelingen estaan uit een combinatie van psychosociale therapieen en dan met de nadruk op de cognitieve gedragstherapie in combinatie met medicatie. Samen draagt dit bij aan de verlichting van symtonen en verbetering van de levenskwaliteit.
Begeleiding gebeurt bij voorkeur in de eigen omgeving waarbij de naaste omgeving en indien wenselijk de familie wordt betrokken.