Beatum Zorg

PTSS/PTSD

Onze behandeling is gericht op het voorkomen en behandelen van uitdagingen die samenhangen met de migratie en het leven in een nieuwe diverse, multiculturele maatschappij