Beatum Zorg

Diagnose of Klachten

Veel migranten kiezen steeds vaker voor een hulpverlener, huisarts, psycholoog en zelfs als de taboe doorbroken is, een psychiater, die oog en aandacht heeft voor de achtergrond en de non verbale communicatie. Onze achtergrondkenmerken en ‘etnische’  factoren zijn bepalend hoe zorg gevraagd en ontvangen wordt. Bij Beatum GGZ kun je er van verzekerd zijn dat wij altijd vanuit jou eigen perspectieven als client handelen zodat jij de optimale zorg kan ontvangen.